ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2562

ตา หู จมูก ลิ้น

กาย ใจ

จงหมั่นสำรวมไว้

อย่าพลั้ง

ใจนิ่งหยุดภายใน

นั่นแหละ

จับบ่มอินทรีย์รั้ง

เหนี่ยวให้พ้นดำ

ตะวันธรรม