กระรอกวิ่งไม่วิ่งเหมือนชะมด

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2562

กระรอกวิ่งไม่วิ่งเหมือนชะมด

วิ่งแล้วหยุดร้อง “อด อด” กระดกหาง

นั่งธรรมะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทิ้งขว้าง

ก็เหมือนอย่างกระรอกน้อย “อด” เหมือนกัน

อย่าได้ทำเลียนแบบกระรอกน้อย

ต้องเอ็นจอยหมั่นทำหมั่นขยัน

ฝึกให้มั่นทำให้จริงนิ่งทั้งวัน

ไม่ช้าพลันลูกจะชาญเชิงวิชชา

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012339047590892 Mins