ถามหาความสุข

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๔๘

 

วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ : อย่าลุ้น นั่งนิ่ง ๆ สบาย ๆ อย่าไปตั้งใจมากเกินไป เราทำดีมาในระดับหนึ่งแล้ว ให้เราสังเกตว่ากว่าจะไปจุดที่ดีที่สุดของเราเป็นอย่างไร และวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ฯ ให้เราปรารภเหตุทำธรรมะของเราไปสู่จุดที่ดีที่สุด แล้วเอาจุดนี้เพื่อก้าวไปสู่จุดที่ดียิ่งไปกว่านี้อีก ให้ใจหยุดนิ่งแน่น นุ่มนวล ต้องอยู่ในจุดที่เรามีความสุข เราต้องมุ่นมั่น หมั่นฝึกฝน หมั่นสังเกตและปรับปรุง วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ ให้นึกถึงท่านแล้วกราบอาราธนาคุณยายอาจารย์ฯ ขอบารมีธรรมของท่านให้ท่านช่วยฉุดเราให้เข้าไปสู่จุดที่ไปรู้เห็นพระธรรมกายภายใน ให้เรารู้ถูกเห็นถูกอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ ถูกต้องร่องรอยไปตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์ฯ ท่านทำอย่างไร เราก็ต้องทำอย่างนั้น ให้ลูกปรารภเหตุในวันนี้ทำความเพียร และอธิษฐานจิตขอบารมีคุณยายอาจารย์ฯ เอาให้ได้ภายในวันนี้เลย

 

ถามหาความสุข : ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่ง คือ ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใด ซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีในที่ไหนนอกจากทำใจให้หยุดนิ่งเท่านั้น

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048853794733683 Mins