ทำง่ายมาก...ได้ง่ายมาก

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๕๒

 

ทำง่ายมาก...ได้ง่ายมาก : ต้องเป็นผู้ดูที่ดี ดูภาพภายในอย่างสบาย ๆ หมั่นทำซ้ำ ๆ ให้คล่องให้ชำนาญ ถ้าเห็นภาพภายในชัดเท่าลืมตาเห็นก็ง่ายขึ้นแล้ว ทำบ่อย ๆ เดี๋ยวก็ชำนาญไปเอง ถ้ารักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายต้องทำอย่างนี้ “ทำง่ายมาก...ได้ง่ายมาก ทำยากมาก...ได้ยากมาก ต้องทำง่ายมาก จึงจะได้ง่ายมาก และทำง่ายมากไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม ใจที่เห็นแสงสว่าง เห็นดวง เห็นองค์พระ ใจต้องมีความสุขนะ

เมื่อมีความสุขใจจะไม่อยากไปที่อื่นเลย ไม่อยากคิดอะไร อยากจะอยู่แต่ภายใน ใจอยากจะเรียนรู้ต่อ อยากศึกษาต่อ ไม่อย่างนั้นจะปลีกวิเวกได้อย่างไร ลูกจะหวงแหนความนิ่งมาก ไม่อยากให้ธรรมะหาย เป็นปกติแบบนี้เลย

ต้องมีความตั้งใจมั่นที่จะเอาให้ได้ เพราะมันเป็นเรื่องของเรา ให้คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้ ต้องขวนขวาย กระตือรือร้น หลวงพ่อรอวันที่ลูกมีหัวใจนักรบแห่งกองทัพธรรม เต็มร้อยไม่ขยัก ๆ ไว้

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010498841603597 Mins