เรื่องหลักของชีวิต

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2559

เรื่องหลักของชีวิต,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

เรื่องหลักของชีวิต

เราควรจะใช้ชีวิตของเรา  ให้เป็น ไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ ของ กาย  วาจา  ใจ เป็นอันดับหนึ่ง  เรื่องอื่น นั้น  เป็นเรื่องที่รองลงมา เช่น เรื่องของการทำมาหากิน นั่นเป็นเพียงให้ได้มา ซึ่งปัจจัย 4 ที่จะมาหล่อเลี้ยงสังขารกายหยาบนี้ เพื่อแสวงหาทางแห่ง ความบริสุทธิ์เท่านั้น 

เราต้องปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้เป็นกิจวัตร โดยเอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อย่างสม่ำเสมอ  ทุกอิริยาบถ  ทำให้ได้ดังนี้จึงจะคุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วมุ่งแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์

บ้นทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013887683550517 Mins