สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2562

สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง

เราอยากได้บุญมาก...ก็ทำมาก
อยากได้บุญปานกลาง...ก็ทำปานกลาง
อยากได้บุญน้อย...ก็ทำเล็กน้อย
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา
เพราะเราเป็นผู้ออกแบบชีวิต
อยากเป็นอะไร ก็แล้วแต่ใจของเรา
ถ้าอยากเป็นบรมเศรษฐีในระดับที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง อย่างท่านชฎิลเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี ก็ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ และทำแบบสุด ๆ ไปเลย แล้วต้องปลื้มทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำ ไปแล้ว

ผู้มีบุญมาก ๆ เวลามาเกิด สมบัติจะมารอท่านะ ไม่ต้องเหนื่อย เป็นสมบัติอัศจรรย์ สมบัติอจินไตย คือเราจะนึกไม่ถึงเลย อย่างท่าน
ชฎิลเศรษฐี เมณฑกเศรษฐี โชติกเศรษฐี ที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ที่จริงมีเยอะแยะเลยในกัปนี้ มีมากมายในทุกยุค ทุกพุทธันดร
ถ้าบุญปานกลางจะหย่อน ๆ ลงมา ต้องเหนื่อยนะ แต่ประสบความสำเร็จ ได้ทรัพย์มากับความภาคภูมิใจว่า เราเหนื่อย แต่เราทำได้
ถ้าหากมีบุญระดับล่าง ก็จะลดลงมาอีก จะมีความเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่สำเร็จ
ทีนี้เราก็เทียบดูกับชีวิตของเราที่ผ่านมา เราเข้าข่ายประเภทไหน
จุลเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือบรมเศรษฐี ไปลองศึกษาดู
แล้วภพชาติต่อไป เราควรจะเป็นอย่างไร ก็แล้วแต่เรา
เพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิต เราคือผู้ลิขิตชีวิตเราเอง
25 กันยายน พ.ศ. 2551

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 Total Execution Time: 0.0010147174199422 Mins