เกิดมาอีกครั้ง “ต้องพร้อม”

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2562

เกิดมาอีกครั้ง “ต้องพร้อม”

ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต
คือ ถึงพร้อมด้วย
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
จะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัย “บุญ” อย่างเดียวเท่านั้น
บุญที่เกิดจากการทำ ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา แล้วก็มาเทียบเคียงกับบารมี 10 ทัศ มี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี

ค่อย ๆ ทบทวนทีละข้อว่า มีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องบ้าง
เพื่อจะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ดีทั้งในปัจจุบันนี้ด้วย แล้วก็ดีตอนที่เราจะละโลกไปสู่ดุสิตบุรี
วงบุญพิเศษ ซึ่งภูมินี้ไม่ใช่ไปกันง่าย ๆ นะ แค่ไปสวรรค์ชั้นต้น ๆ ว่ายากแล้ว
แต่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งยากกว่า แล้วดุสิตบุรีวงบุญพิเศษยิ่งยากมาก ๆ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028328696886698 Mins