เวลามีค่าลํ้า บรรยาย

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2562

     เวลามีค่าลํ้า

บรรยาย

เกินกว่าทรัพย์มากมาย

โกฏิล้าน

ใช้เพื่อหยุดมุ่งหมาย

ไปสุดธรรมเฮย

จงอย่าได้เกียจคร้าน

ปล่อยฟุ้งซ่านเสมอ

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038674831390381 Mins