ฐานเจ็ด เสด็จเข้า นิพพาน

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2562

ฐานเจ็ด

เสด็จเข้า

นิพพาน

ฐานเจ็ด

เผด็จมาร

พ่ายแพ้

ฐานเจ็ด

แหล่งสราญ

ใจสุข

ฐานเจ็ด

คือบ้านแท้

ลูกนั้นทุกคน

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010836466153463 Mins