สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๑)

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2562

สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๑)

แพทย์บางสาขาต้องเสี่ยงต่อการทำกรรม เช่น สูติแพทย์ ถ้าสงสัยว่าเด็กในครรภ์จะพิการหรือ
ไม่สมประกอบ ในทางการแพทย์เห็นว่าควรทำแท้งได้
อย่างนี้ในทางกฎแห่งกรรมผิดหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไรครับ

การทำแท้ง ไม่ว่ากรณีใด ตามหลักกฎแห่งกรรมล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้น แต่ว่ากรรมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนา เช่น รับทำแท้ง เพราะผู้ท้องไม่พร้อม ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดจากความรักสนุกอย่างนี้บาปมาก

แต่ถ้าพิจารณาว่า เด็กคนนี้คงจะพิการ หรืออาจจะไม่สมประกอบ
จึงทำแท้ง ตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็บาป แต่น้อยลงมา
หน่อยหนึ่ง ซึ่งจะมีวิบากกรรมทำให้อายุไม่ยืนในภพชาติต่อไป หรือถ้ากรรมทำแท้งมากก็จะถูกทำแท้งบ้างเช่นเดียวกัน
ถ้าใครอยู่ในประเภทหลัง คือ สมมติว่า เป็นสูติแพทย์ จะต้องตัดสินใจอย่างนี้ก่อน ก็อย่าลืมทำบุญเยอะ ๆ เพราะกรรมทำแท้งทำให้อายุไม่ยืน เราก็ไปทำบุญให้อายุยืน ๆ เช่น ถวายกองทุนยารักษาโรคเป็นสังฆทาน หรือไปเลี้ยงพระ ก็จะมีอานิสงส์ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ให้อายุพระศาสนา หรือบวชพระสืบอายุพระศาสนา อย่างนี้หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย ถ้าบุญนี้ให้ผลก่อน อายุจะยืน ถ้าบาปทำแท้งด้วยการพิจารณาของสูติแพทย์ หนักก็จะเป็นเบา หรือตามไม่ทัน แต่ถ้าทันมันก็ต้องยอมเขา
เพราะฉะนั้น ต้องทำบุญเยอะ ๆ เพื่อหนีกรรม เพราะเรามีอาชีพนี้
ก็ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ไปตัดสินใจเอาเองนะ
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010337511698405 Mins