หยุดนิ่งอย่างเบาสบาย

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2559

 

หยุดนิ่งอย่างเบาสบาย

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๓

         หยุดนิ่งอย่างเบาสบาย : ต้องง่าย ๆ และง่ายยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีความสุขทุกขั้นตอน ถ้าสุขเพิ่มขึ้นการเห็นรอบตัวจะง่าย จะเห็นรอบตัว รู้รอบตัว อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ รู้ญาณของเราจะกว้างขวาง เรามีความตั้งใจดีอยู่แล้ว เพิ่มแต่ความเข้าใจ ด้วยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเบาสบาย

          รักษาธาตุที่บริสุทธิ์ : เราต้องมีธาตุบริสุทธิ์มาก ๆ พอมีธาตุบริสุทธิ์มาก ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะค่อย ๆ หมดไป ถ้าเรามีธาตุที่ไม่บริสุทธิ์มาก ก็จะไปอยู่กับธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งจะดึงดูดกันและกันไปเองเลย ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต รักษาธาตุที่บริสุทธิ์เอาไว้มาก ๆ เพราะถ้าหากมีธาตุที่ไม่บริสุทธิ์มากก็จะทำให้กลืนกินธาตุที่บริสุทธิ์ จิตของเราจะหยาบ เราต้องไม่ยอมให้ธาตุที่ไม่บริสุทธิ์มากลืนกินธาตุที่บริสุทธิ์ ต้องสั่งสมธาตุที่บริสุทธิ์ไว้ในตัวเรามาก ๆ จะได้ไปกลืนกินธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าเรามีธาตุที่บริสุทธิ์มาก ใจจะใส ใจจะสว่าง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030033898353577 Mins