เป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

 

เป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๒

            เป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรมเพียงอย่างเดียว : ความบริสุทธิ์ทั้งนอกทั้งในเป็นสิ่งที่นักรบแสวงหา เราต้องบริสุทธิ์จนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยอมรับเราเข้าไปไว้ในกลาง ท่านก็จะฉุดเราเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้เรา เหมือนเครื่องรับกับเครื่องส่งตรงกัน ไม่มีอะไรมาขวาง อายตนะมันตรงกันเราจะไม่ไปติดในอะไรเลย จะมุ่งไปสู่เป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมเพียงอย่างเดียว สิ่งอื่น ๆ ก็เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น ถ้าเรามีใจอย่างนี้ เราจะมีความเพียรโดยไม่ต้องฝืน จะมีความกระตือรือร้น ความเพียร วิริยะ ไปเองโดยที่ไม่ต้องไปขวนขวาย เราจะไปด้วยตัวเองได้ เพราะจะเป็นที่พึ่งให้เราได้

           การเห็นสมณะเป็นมงคล : ดูภายนอกมีแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ สิ่งที่บริสุทธิ์คือดูพระ สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ การเห็นสมณะเป็นมงคล แปลว่า การเห็นอย่างอื่นไม่เป็นมงคล ฉะนั้น เราก็อย่าไปดูสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ดูแต่พระภายนอกและพระภายใน เพราะเห็นอย่างอื่นไม่เป็นมงคล สุขจากภายในดีกว่าสุขจากภายนอก สุขจากสิ่งอื่นไม่มี “นัตถิ สันติปะรัง สุขัง” สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี ถ้าไม่นิ่งก็ไม่มีความสุข (พระลูกชาย: สุขจากสมาธิ จินตนาการไม่ได้จริง ๆ ครับ) มันอยู่เหนือจินตนาการ สุข เอกัคคตา อุเบกขา

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010672950744629 Mins