อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ ๆ

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๔๙

 

อธิษฐาน : ปล่อยวาง ทิ้งทุกสิ่ง ให้หลุดไปเลย อธิษฐานให้แตกฉานในวิชชาธรรมกาย รู้ญาณแม่นยำ ตรงไปตามความเป็นจริง และให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ มโนปณิธานที่จะไปปราบมารถึงที่สุดแห่งธรรม ให้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ให้รู้ญาณแม่นยำ ตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุขัยยืนยาว อยู่สร้างบารมีไปนาน ๆ ให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาล บัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าใกล้

 

อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ ๆ : อธิษฐานให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้ง แทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ให้ญาณทัสสนะแม่นยำ ให้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียด ๆ ให้ร่างกายแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้ทำวิชชาไปตลอดอายุขัย ให้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ ๆ อันนี้เป็นหลัก แล้วก็สมบัติทั้ง ๓ ให้เพียบพร้อมบริบูรณ์

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038880666097005 Mins