เอาแต่ใจ ตัวเอง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

เอาแต่ใจ ตัวเอง

มนุษย์ทุกคน สรรพสัตว์ทุกชีวิต เอาแต่ใจตัวเองทั้งนั้น
เพียงแต่จะเอาใจตนเองให้หมอง หรือจะให้ผ่องใส

จะเอาใจ แบบไหน? ก็เอาเถอะ แต่ให้หลักการในการเอาใจ ตนเองไว้ว่า...

ใจผ่องใส เป็นบุญ ใจขุ่นหมองนั้น เป็นบาป...

 

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
2 สิงหาคม พุทธศักราช 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0058584332466125 Mins