รักษาเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2559

รักษาเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๕๕

รักษาเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ : ให้รักษาศูนย์กลางกายของลูกที่เข้าสู่เส้นทางภายใน ต้องหวงแหนเอาไว้ให้ดีนะ รักษาเอาไว้ให้บริสุทธิ์ เพราะเป็นเส้นทางของเรา อย่าให้มีอะไรมาแทรก อย่าให้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นมลทินของใจ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาในใจลูกได้ ต้องอย่าให้มี 
ต้องให้ใจลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ ให้ใจมีแต่เรื่องดี ๆ เรื่องที่ทำให้ใจใส ๆ สะอาด บริสุทธิ์ อย่าให้มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งในใจ

ความสำเร็จ : ทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ ดำรงสติให้มั่น 
ทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย แม้ว่าเราจะหลับบ้าง ตื่นบ้าง ฟุ้งบ้าง ไม่ฟุ้งบ้าง เท่ากับเรากำความสำเร็จ ในการเข้าถึงธรรมไว้ล้านเปอร์เซ็นต์

ง่ายสบาย : การปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ต้องง่ายๆ สบายๆ

คุณครูไม่ใหญ่

 

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001362399260203 Mins