ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2559

ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๖๒

ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว : ลูกต้องตั้งใจฝึกให้ดี ให้ถามตัวเองก่อนว่า “ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่งจริงไหม นิ่งอย่างเดียวจริงหรือเปล่า ถ้าจริง…เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นิ่ง ถ้าจริงมั่ง ไม่จริงมั่ง ยังไม่ได้นะ อันนี้ลูกต้องถามทุกวันนะ ถามตัวเอง ถ้าจริงจะหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าจริงไม่สมบูรณ์ จะหยุดนิ่งได้ไม่สมบูรณ์ 

ถ้อยคำประเสริฐ : ถ้อยคำใด...เป็นปรปักษ์ต่อการหยุดนิ่ง พูดแล้วเขาสูญเสียความสงบใจ สูญเสียกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม พึงละเว้นคำพูดนั้น ถ้อยคำใด...พูดแล้วทำให้ใจสงบ ตั้งมั่น เกิดกำลังใจในการสร้างความดี ในการประพฤติปฏิบัติธรรม พึงพูดถ้อยคำนั้น คำพูดนั้น...เป็นคำพูดอันประเสริฐ พูดแล้วจะเป็นที่รัก เคารพ เลื่อมใส เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจ จะมีความสุข เข้าถึงวิชชาได้ง่าย รู้แจ้งเห็นจริงได้สะดวก

 

คุณครูไม่ใหญ่

  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011611700057983 Mins