มือทำไป ใจเข้ากลาง

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๒

 

มือทำไป ใจเข้ากลาง : ลูกทุกคนเป็นความหวังของหลวงพ่อและเป็นความหวังของโลกด้วย ต้องประคองธรรมะกันให้ดีนะ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องสอนตัวเอง เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน ให้มีจิตสำนึก ต้องขวนขวายนั่งธรรมะ ขวนขวายให้ใจละเอียด เวลาอยู่กับภารกิจงานหยาบ ต้องแบ่งใจไปทำงานหยาบดังนั้นลูกต้องมือทำไป ใจเข้ากลาง ต้องฝึกปรับใจให้ละเอียดฝึกแปะภาพดวง หรือองค์พระ ภารกิจงานหยาบจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม แถมยังจะเกื้อกูลให้ใจลูกละเอียดขึ้นอีกด้วย

 

คนศักดิ์สิทธิ์ : เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเราก็เป็นเหมือนพระสถูป พระเจดีย์ เป็นที่สถิตของพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา ตัวเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย ความคิด คำพูด การกระทำก็ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขากราบไหว้เรา ก็หมายถึงกราบไหว้ไปถึงพระรัตนตรัยทั้งภายนอกและภายใน 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.002622918287913 Mins