กฎที่ต้องรู้...ไม่รู้อันตราย

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2563

31-1-62-1.jpg

กฎที่ต้องรู้...ไม่รู้อันตราย

กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่รู้ก็ไม่ได้ ไม่รู้ก็ดำเนินชีวิตผิดพลาด
ต้องศึกษาให้รู้ เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะเราตกอยู่ภายใต้ Law of Kamma


กฎแห่งการกระทำ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้น
ถ้าชั่วก็มีผลไปอบาย ถ้าดีก็มีผลไปสุคติ


ที่ไปอบาย อุปมาเหมือนฝุ่นในผืนปฐพี
ไปสวรรค์ อุปมาเหมือนฝุ่นในเล็บมือ

เพราะไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม
จึงดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอบาย
ไปถึงตรงนั้น ไม่มีสิทธิ์คิดอะไร
ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดว่า รู้อย่างนี้
ไม่รู้ด้วยว่า ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้
พอลงมา ก็ตุ้บ ลุยกันเลย
ไม่ได้พูดคุยกันก่อน ไม่มีการผลักอก
หรือเจรจาให้เกิดอารมณ์ ไม่มีนะ
มาถึงก็ลุยกันเลย
และอย่างยาวนานทีเดียว


เพราะฉะนั้น เมื่อชีวิตเสี่ยงอยู่แล้ว เราไม่ควรจะเสี่ยงกันต่อไป
ด้วยการมาศึกษาความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด
นั่นคือ Law of Kamma


๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029639935493469 Mins