สมณสัญญา

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....สมณสัญญา แปลว่า ความสำคัญว่าเป็นสมณะ ความจำได้หมายรู้ว่าตนเป็นสมณะ


.....สมณสัญญา หมายถึงกำหนดในใจว่าตนเป็นสมณะ ความมีสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตนสมณะ เป็นพระสงฆ์ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในฐานะเป็นทายาทของพระพุทธเจ้า

.....สมณสัญญา เป็นเหตุให้พระสงฆ์มีสติรู้สึกตัวและสำนึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพระสงฆ์ จะต้องปฏิบัติและวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม ทำให้มีความระมัดระวังกายวาจา รักษาระเบียบวินัยเรียบร้อย และเป็นอยู่อย่างสันโดษมักน้อยเหมาะสมกับเพศภาวะ หากไม่มีสมณสัญญา พระสงฆ์ก็จะทำอะไรตามใจชอบด้วยความเผลอสติลืมตัว และไม่รู้ว่ากำลังทำผิดระเบียบวินัยไม่เป็นสมณสารูป 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร