สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2559

สวดธัมมจักกับบวัตตนสูตร,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

 

เราสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ๔ ล้านจบ มาสร้างบุญพิเศษเรียกว่าบารมี จะขจัดป้ดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป ลูกๆมารวมพลังกลั่นใจ อธิษฐานบุญ ใจเป็นระเบียบเหมาะสมรองรับบุญ ขยายวงบุญเป็นเกราะแก้วปกป้องวัดของเรา ทุกๆสิ่งที่เราทำล้วนมีผล ทำทุกๆบุญ ช่วยกันทำหัตถ์สวรรค์ชี้แจงให้เขาเข้าใจ ซึ่งตอนนี้เขาสับสนว่าผิดจริงหรือเปล่า
     

วันที่ ๑๐ ตุลาคม วันครูธรรมกาย  สิ่งอัศจรรย์จักบังเกิดแก่คนอัศจรรย์

 

 หัตถ์สวรรค์ ปัญญาเทวดา  ๓๐ ส.ค.๕๙

 

 

 

 

 

 


 

 Total Execution Time: 0.0011369148890177 Mins