อโหสิกรรม

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2547

 

         .....อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่เลิกให้ผลกรรมที่เลิกแล้วต่อกัน คือไม่มีผลไปถึงภพหน้าชาติหน้า เรียกสั้นๆว่า อโหสิ ก็มี

 

     .....เมื่อทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรรมไม่ร้ายแรง เช่น ด่าว่าผู้ทรงศีลทรงธรรม เมื่อไปขอขมาลาโทษท่าน และท่านยกโทษให้ ไม่ถือโกรธตอบ การด่าว่านั้นก็เป็นอโหสิกรรม คือ เลิกแล้วต่อกัน ไม่มีผลต้องตกอบายต่อไป

 

.....แม้กรรมดีที่ทำไว้ แต่เมื่อบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ กรรมดีนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไป เพราะพระอรหันต์เป็นผู้หมดบุญหมดบาปแล้ว ไม่มีการรับผลบุญบาปอีก กรรมที่ท่านทำแม้จะเป็นกรรมดีก็เป็นอโหสิกรรมไปโดยปริยาย
 

 Total Execution Time: 0.00084173679351807 Mins