โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2559

ครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
หรือพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ 22 ก.ย. 2559
ยอดรวมการสวดธัมจักฯ ทั้งหมด

 

 Total Execution Time: 0.020963064829508 Mins