หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘) มีครูอยู่ในใจ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘)
มีครูอยู่ในใจ

 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘) มีครูอยู่ในใจ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     จากการที่มีสาธุชนหลายท่านได้บอกว่า ได้อ่านบทความหลวงพ่อสอนอะไรแล้วยิ่ง รัก เคารพหลวงพ่อมากยิ่งขึ้น ก็ขอบอกว่าอย่าว่าแต่โยมเลย แม้อาตมาเองบวชมาได้ ๓๐ พรรษาแล้ว แต่ความรู้สึกรักและเคารพหลวงพ่อ ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ นับวันยิ่งจะทับทวีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะเห็นปฏิปทาของท่าน เห็นสิ่งที่ท่านทำ

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘) มีครูอยู่ในใจ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     เมื่อวานพระอาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการบวชของอาตมาคือ พระอาจารย์ฐานวุฑโฒ ท่านได้มาให้โอวาทกับนักสร้างบารมีเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประคับประคองตนเอง โดยท่านได้จากบทฝึกตัวของท่านเอง ในหัวข้อเรื่อง " กำลังใจนักสร้างบารมี " โดยสรุป คือ การที่เราจะมีกำลังใจในการสร้างบารมีนั้น จะต้องมีหลักอยู่ ๔ ประการ

     ๑. ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

     ๒. ต้องรับผิดชอบต่อหมู่คณะ

     ๓. ต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

     ๔. ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘) มีครูอยู่ในใจ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ท้ายสุดพระอาจารย์ได้สรุปว่า พวกเรามีบุญมากที่ได้มาเจอต้นแบบที่ดีเยี่ยมคือ หลวงพ่อทั้งสอง

     สิ่งที่อาตมาประทับใจมาก มีประเด็นที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ คือ 

     ๑. พระอาจารย์ได้เล่าว่า หลวงพ่อธัมมชโยเคยถามหลวงพ่อ
ทัตตชีโวว่า สุขภาพเป็นไงบ้าง หลวงพ่อทัตตชีโวรีบตอบทันทีว่า
   “ สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจ แข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืน ”

   ที่ประทับใจคำตอบนี้ เพราะนี่คือการที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการที่รองรับงานของครูบาอาจารย์ เพราะท่านรู้ว่า หากหลวงพ่อธัมมชโยตั้งคำถามมาอย่างนี้ แสดงว่าต้องมีงานบุญอะไรให้ทำแน่นอน

     ๒. หลังจากที่พระอาจารย์ท่านเทศน์เสร็จ หลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตามาขยายความจากการที่พระอาจารย์ให้โอวาท ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่อาตมาฟังแล้วเกิดความปลื้มมาก ปลื้มใจในคุณธรรมของท่าน กล่าวคือ ในประเด็นเรื่องความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ท่านพูดถึงว่า เวลาที่ท่านจะไปไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศ จะระมัดระวังตัวตลอด ไม่ให้ใครมาว่าครูบาอาจารย์ของท่านได้ นอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่า

     “ เมื่อก่อนนั้น ห้องน้ำส่วนตัวของหลวงพ่อ สะอาด แต่ก็ไม่ได้ทำให้แห้ง แต่เมื่อได้เห็นข้อความที่หลวงพ่อธัมมะ ท่านให้ลูก ๆ ไว้ว่า

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๖๘) มีครูอยู่ในใจ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     เลยต้องทำให้แห้ง นึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ ต้องทำให้สะอาด ต้องรับผิดชอบ ในโลกนี้ไม่มีใครไม่ชอบความสะอาด ตัวเองชอบสะอาด แต่ความสกปรกจากตัวเอง กลับรังเกียจที่จะขจัดความสกปรกนั้น

     เพราะฉะนั้น จึงต้องรักษามาตรฐาน จะไม่ทิ้งร่องรอยความสกปรกให้ใคร ดังนั้นเมื่อเห็นโอวาทของหลวงพ่อธัมมะอย่างนั้น หลวงพ่อในฐานะศิษย์คนโต จึงต้องทำก่อน เพื่อให้คำพูดของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์...”

     ในเมื่อเรามีบุญที่ได้พบครูดีคือ หลวงพ่อทั้งสองแล้ว ณ เวลานี้ ก็ขอให้เราได้ย้อนถามตัวเราเองว่า เราเคยคิดแบบหลวงพ่อทัตตชีโวหรือยังว่า เราจะน้อมนำคำสอนของครูผู้เลิศของเรา มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้คำพูด คำสอน ของท่าน เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ

 


ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ
๔ ต.ค. ๕๙
anacaricamuni.blogspot.ae

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023003534475962 Mins