พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0088063995043437 Mins