โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล๕ วัดบ้านพร้าวใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2560

กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
สวดพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดบ้านพร้าวใน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

​​​​​​

​​​​​​

 

 Total Execution Time: 0.0014234979947408 Mins