กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี