วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมงานบุญภาคสาย และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2560

วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมงานบุญภาคสาย
และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กิจกรรมงานบุญภาคสาย และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ วันคุ้มครองโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0031297524770101 Mins