คุณยายระลึกชาติไปดูว่า พระพุทธเจ้าทรงทําอย่างไร ?

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2560

คุณยายระลึกชาติไปดูว่า พระพุทธเจ้าทรงทําอย่างไร ?

 

 

                คุณยายไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่คุณยาย อ่านหนังสือเล่มที่ยากที่สุดในโลกออก คือ อ่านความรู้สึก นึกคิดของคนได้ ทะลุปรุโปร่ง ขณะที่คุณยายคุยกับใคร ท่านสามารถรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริง อีกทั้งยังรู้เรื่องราว ในอดีตชาติของเขาอย่างแจ่มแจ้งด้วยญาณทัสสนะของท่าน

                ด้วยเหตุนี้ แม้ท่านไม่ได้จบอะไรมาเลย แต่ความรู้ของท่านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแขนงใดแขนงหนึ่ง ซึ่งความรู้เช่นนี้เอง ทำให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ทุกระดับการศึกษา ที่มาขอบารมีให้ท่านช่วยอยู่บ่อย ๆ อย่างที่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านเล่าให้ฟังว่า

                วันหนึ่งคุณยายนั่งถอนหญ้าอยู่ในวัด ถอนไปเรื่อยๆ อาตมาจึงเข้าไปถามท่านว่า “ยาย..นึกอะไรอยู่หรือ ?”

                คุณยายตอบว่า “ยายถอนหญ้าไปก็ระลึกชาติ ถอยหลังไปเรื่อย ๆ ไปดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตกว่าจะ มาเป็นพระพุทธเจ้าได้ ทรงสร้างบุญอะไรมา มีขั้นตอนอย่างไร ยายอ่านหนังสือไม่ออก อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้เลย จึงต้องใช้วิธีนี้ ระลึกชาติถอยหลังไปดูว่า พระอรหันต์ต่าง ๆ สร้างบุญอย่างไร จึงมาเป็น พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงสร้างบุญอย่างไร หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนให้ ก็ทำมาเรื่อย ๆ”

                 สิ่งนี้เองแสดงให้เห็นว่า แหล่งความรู้ของคุณยาย มีมากกว่าในตำราทุกเล่มในโลกมารวมกันเสียอีกซึ่งการทำอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ใครจะทำอย่างท่านได้ง่าย ๆ

                คิดดูเถอะ ลองให้ใครสักคนนั่งสมาธิให้ใจนิ่ง ๆ ใน ห้องที่ไม่มีใครรบกวนเลย บางทีนั่งมาตั้งนาน ยังระลึกชาติไม่ได้เลยแต่นี่ขนาดคุณยายไม่ได้อยู่ในท่านั่งสมาธิหลับตา ก็ยังระลึกชาติได้ ซึ่งในทุกอิริยาบถของท่านสามารถทำอย่างนี้ได้เป็นปกติ

               มากไปกว่านั้น การระลึกชาติของท่านไม่ได้ระลึก แค่ชาติสองชาติ แต่ระลึกได้เป็นอสงไขย เป็นกัป ๆ อย่าง ไม่มีประมาณ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความทรงอภิญญาที่ เหนือมนุษย์ธรรมดาของท่าน ที่ทำให้ท่านเข้าใจคน รู้เท่าทันกิเลส รู้ทุกศาสตร์ ที่นำมาใช้สร้างวัดพระธรรมกายจนสำเร็จ ดังเช่นปัจจุบัน

 

 

 Total Execution Time: 0.00083451668421427 Mins