ติดดวง ติดองค์พระ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2560

  ติดดวง ติดองค์พระ,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙๔

      ติดดวง ติดองค์พระ : ใจจะนิ่งแน่น นุ่มนวลได้   ใจต้องไม่ติดอะไรเลย ติดแต่ดวง ติดแต่องค์พระใจจะไม่ไปไหน ไม่ไปนอกเรื่อง

       ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายตลอดเวลา ติดดวง   ติดองค์พระ นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเลย ทุกวันนี้ใจไม่มีคุณภาพ

เพราะใจไม่ได้อยู่กับกาย ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  แต่อยู่นอกตัว เพราะใจไปติดกับเรื่องหยาบๆภายนอกไ ปติดหยาบ” คือ ใจมันเสื่อมคุณภาพ เสื่อมคุณค่าของใจ
    สุขที่ยอดเยี่ยม :  ความสุข...ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม ความสุข... ที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลาย

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012447881698608 Mins