ไม่เจียมตน

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2549

 

มือด้วนคิดจะมล้าง               เขาหมาย

ปากด้วนถ่มน้ำลาย                  เลียบฟ้า

หิ่งห้อยแข่งแสงฉาย                    สุริเยศ

คนทุพพลอวดกล้า               แข่งผู้มีบุญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001028033097585 Mins