พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน"

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินงานโครงการ
"รักษ์ศีล ๕ รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน"
หนึ่งในโครงการ (ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ)
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี"
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี