ประชุมคณะสงฆ์ปทุมธานี พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เเละผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2563

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0069604317347209 Mins