พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 จำนวน 25 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2563

"บวชเป็นอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชชาธรรมกาย” 
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 จำนวน 25 รูป
ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

 


พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา
06.00 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ
07.00 น. พิธีถวายผ้าไตรบรรลุธรรม แด่สามเณรเตรียม DCI ทั้ง 25 รูป
และเวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท
ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012478470802307 Mins