พิธีตักบาตร วันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ-ศ- 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2561

พิธีตักบาตร วันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ-ศ- 2561 ณ วัดพระธรรมกาย