กำปั้นทุบขี้ดิน

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2560

กำปั้นทุบขี้ดิน

 

 

การนั่งธรรมะ ก็เหมือนกำปั้นทุบขี้ดิน เพราะว่า

อะไร ๆทุกอย่างก็ต้องอาศัยดิน จะมีบ้านก็ต้องอาศัยดิน

จะเหาะไปได้ก็ต้องไปจากดิน

จะเห็นได้ว่าดินเป็นสิ่งสำคัญมาก

ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรม อย่านึกว่าเราจะไม่รู้

ไม่เห็น จะทำไม่เป็นอย่างคนอื่นเขา

อย่าไปคิดอย่างนั้น

เราต้องคิดว่าทุกคำภาวนาว่าสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง นั้นเราได้บุญทุกคำ

สัมมาอรหัง ทีไรก็ได้บุญทุกที หลับตาทีไรก็ได้

บุญทุกที เหมือนเราเอากำปั้นทุบขี้ดินทุบทีไรก็ถูกทุกที

อยู่ทางธรรม อย่าประมาท ต้องทำไปเรื่อย ๆทำ

ไปไม่ต้องกลัว ใครเขาจะด่า ใครเขาจะว่า ใครไม่พอใจก็

ช่างเขา ให้นึกว่าเราทำให้พระพุทธเจ้าท่านพอใจก็พอแล้ว

ทำไปเรื่อย ๆ นึกว่าสำเร็จสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง

ก็จะสำเร็จ

 

๑๙ มกราคม ๒๕๑๘

 Total Execution Time: 0.0012434999148051 Mins