หน้าที่ที่สำคัญที่สุด

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2560

หน้าที่ที่สำคัญที่สุด

 

 

ในชีวิตของเรา

ต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สมัยก่อน

ยายยังไม่เห็นธรรมะ

ก็พยายามนึกทั้งเดิน และนั่ง

พอทำไปทำไป

ใจก็หยุด เข้าถึงธรรมะได้

การเข้าถึงธรรมะนี่แหละ

เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด

 

๒ ธันวาคม ๒๕๒๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0015450159708659 Mins