ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2560

ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ

 

     ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ

   เขาจะขวนขวาย

   ในการสร้างบารมี

  เพราะว่า “บุญบารมี”

 เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข

 และความสำเร็จในชีวิต

   ไปทุกภพทุกชาติ

   
        สร้างบารมีต้องทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์

     ทั้งทาน ศีล ภาวนา

     เราจะเอาแค่ภาวนา

        ทานกับศีลเอาไว้ก่อน

         หรือทำทานอย่างเดียว

         ศีลกับภาวนาไม่ทำก็ไม่ได้


      เพราะทุกสิ่งที่ทำ  

       จะถูกบันทึกเอาไว้ในกลางกาย

       เป็นผังสำเร็จของเรา
     
      
     ในฐานะที่เรา

          ได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์

            ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

          เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม


  โลกมนุษย์เป็นสถานที่

    สำหรับสร้างบารมี

   ไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญ

   หรือเพื่อเหตุอย่างอื่นเลย

     ก็ควรจะใช้ชีวิตสร้างบุญบารมีให้เต็มที่

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

    
     

     

 Total Execution Time: 0.017763801415761 Mins