โลกนี้ ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2560

 โลกนี้  ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก  ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 โลกนี้  ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก 

 

   โลกนี้  ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก

  เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี

โลกแห่งการ  แสวงบุญ

  ไม่ใช่โลกแห่งการ  เสวยบุญ


        ไปเที่ยวกลับมาก็เหนื่อย

      แล้วก็ลืม แถมเสียเงินเสียทอง
      
          เสียแล้วก็ไม่ได้แปรเปลี่ยน
          
         มาเป็นบุญกุศล

           
        โลกมนุษย์เป็นสถานที่

      ที่เหมาะสมสำหรับสร้างบารมี

         เพราะเป็นที่ที่สามารถ

           ทำทาน รักษาศีล

              และเจริญภาวนาได้

           

          โลกนี้เป็นทางผ่านสำหรับ

         ผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา

             อาศัยสร้างบารมี

       แล้วสะสมบารมีให้เพิ่มพูนมากเข้า

       เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน


      ปีนี้นอกจากเป็นปีแห่งความมั่งคั่งแล้ว

         ควรจะเป็นปีแห่งการสร้างบารมี

          ที่ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมาด้วย

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี
          
             

 Total Execution Time: 0.0070040464401245 Mins