ประมวลภาพบรรยากาศสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในจังหวัดปทุมธานี 7 แห่ง 1. หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

ประมวลภาพบรรยากาศสถานที่วางดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในจังหวัดปทุมธานี 7 แห่ง
1. หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า อ.เมือง
2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง
3. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อ.ลำลูกกา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี
5. วัดบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว
6. วัดบึงบาประภาสะวัติ อ.หนองเสือ
7. วัดโบสถ์ อ.สามโคก
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.060368784268697 Mins