โอนอ่อนผ่อนผัน

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2549

 

ข้าท้าวเอาจิตท้าว                       แม่นหมาย

บ่าวท่านเอาใจนาย                   แม่นหมั้น

ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย           โดยจิต ครูนา

อยู่ที่เรือนตัวนั้น             แต่น้ำใจเอง

 Total Execution Time: 0.0015517512957255 Mins