องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2561

องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย


สุขภาพนักสร้างบารมี , สุขภาพ , การดื่มน้ำ , ร่างกาย , ชีวิต , ระบบภายในร่างกาย , กระดูก , โรค , โรคภัยไข้เจ็บ , สุขภาพร่างกาย , วิธีรักษาสุขภาพ , โครงสร้างพื้นฐานร่างกาย , อาหาร , ยา , ปัสสาวะ อุจจาระ , สมุนไพร , น้ำซุป , ปฏิบัติธรรม , การดูแลตัวเอง , นั่งสมาธิ , ฟัน , น้ำ , Healthy , living , food , body , Health , ดูแลสุขภาพ , องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

         โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย คือ โครงกระดูก ซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ เรียงเชื่อมต่อกันทั้งหมดถึง ๒๐๖ ชิ้น


รูปที่ ๑-๔ โครงกระดูก


      โดยมีกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด ทำหน้าที่เป็นตัวดึงและยึดกระดูกเหล่านั้น ให้สามารถทรงตัวอยู่ได้ การที่ร่างกายจะบิดหรือเอียงไปทางไหน จะเคลื่อนไหวไปทางใด อยู่ที่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทั้งสิ้น เพราะกระดูกเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยตัวมันเองก็ไม่ได้ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดจึงเป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะทำให้โครงกระดูกนั้นทรงตัวอยู่ได้

   โครงสร้างของร่างกายนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ่นชักจะต่างกันก็ตรงที่สายชักของร่างกายไม่ใช่เชือกเหมือนหุ่น แต่เป็นกล้ามเนื้อและเล้นเอ็นที่อยู่ข้างในทั้งหมด พังผืดเป็นสายโยงกระดูกแต่ละท่อนเป็นเสมือนแกน ที่ ทำให้ร่างกายแต่ละส่วนคงรูปอยู่ได้สำหรับข้อต่อต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดอาการพับได้ งอได้ลองนึกถึงหุ่นที่เขาเชิด เมื่อเขาดึงสายนื้ ยกสายนั้น หุ่นก็เคลื่อนไหวแต่ร่างกายคนเรามีกล้ามเนื้อและเล้นเอ็นดึงอยู่ภายใน อีกทั้งต้องดึงอย่างสัมพันธ์กันด้วยจึงจะเกิดการเคลื่อนไหวได้

        จากการเปรียบเทียบร่างกายกับหุ่นชัก ย่อมทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า ถ้ากล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด ทำงานได้อย่างสมดุลกัน ก็จะส่งผลให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ ในทำนองเดียวกัน ถ้าทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ก็จะมีผลให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดทำงานได้อย่างปกติ

     ธรรมชาติได้สร้างร่างกายให้มีโครงสร้างที่ยึดโยงกันอย่างมีความสมดุลอยู่ในตัวมันเอง เราจะขยับแขนขยับขา จะเอียงซ้ายเอียงขวา กล้ามเนื้อก็จะหดจะคลายอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันเมื่อตรงไหนตึงผิดปกติหน่อย ร่างกายก็จะขยับโดยอัตโนมัติ จะเตือนตัวเองตลอดเวลา จะยึดหยุ่นตลอดเวลา เพื่อรักษาภาวะสมดุลของร่างกายไว้ระบบการขนส่งต่างๆ จึงทำงานได้อย่างสะดวก

        สรุปได้ว่า เมื่อโครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลย่อมส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย เพราะอวัยวะและระบบต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 Total Execution Time: 0.0045772353808085 Mins