ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกาย

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2562

ลูกก็ต้องหยุดไว้

กลางกาย

หมั่นฝึกอย่าดูดาย

ลูกแก้ว

ให้ใจสนิท บ่ คลาย

เคลื่อนที่

เมื่อถูกส่วนดีแล้ว

เคลื่อนเข้าเร็วฉิว

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012129823366801 Mins