เลือกอาชีพให้เป็น

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2562

เลือกอาชีพให้เป็น

จะประกอบอาชีพอะไรต้องเลือกให้ดี
สัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะ
เราต้องศึกษากันเสียก่อน
อยากรวย ครูไม่ใหญ่เห็นด้วย
แต่จะรวยด้วยอาชีพอะไรต้องศึกษา
“มิจฉาอาชีวะ” แม้รวยมากก็ทุกข์
แล้วรวยชาติเดียว
ทุกข์ทั้งปัจจุบัน หน้าชื่น อกมันเหงา ๆ
ตายก็ไปอบาย
เกิดมาในสังสารวัฏก็ทุกข์ยาวนานต่อไปอีก

แต่ถ้า“สัมมาอาชีวะ”
รวย...แม้ไม่เท่ามิจฉาอาชีวะ
แต่ก็มีสุขกันไปทุกชาติ
แล้วก็จะรวยไปหลายชาติ
เวลานำปัจจัยนั้นมาทำบุญก็ได้บุญมาก
แต่ถ้านำปัจจัยจากมิจฉาอาชีวะมาทำบุญ
แม้ทำมากก็ได้บุญน้อย
เพราะมันเป็นบุญปนบาป
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

**มิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาวณิชชา คือ อาชีพต้องห้ามมี ๕ ประเภท
๑. ค้าอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น
๒. ค้ามนุษย์ ได้แก่ การค้าเด็ก การค้าทาส ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและสตรี
อย่างทารุณ รวมถึงการขายตัวหรือขายบริการทางเพศทั้งของตัวเองและผู้อื่น
๓. ค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า หรือเบียดเบียน
๔. ค้าขายน้ำเมา ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงการเสพเอง
๕. ค้ายาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097178220748901 Mins