หยุดนิ่งสำคัญ

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

หยุดนิ่งสำคัญ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๖๒

          หยุดนิ่งสำคัญ : ถ้าเรานิ่งแน่นได้จริงจะเห็นชัดใสแจ่ม ถ้านิ่งแน่นไม่จริงก็แค่ได้ยิน แต่ไม่เห็น ดูเหมือนจะรู้ แต่ไม่เข้าใจ แต่ถ้าหากนิ่งแน่นจริงจะเข้าใจ เพราะมันเห็นภาพภายใน เพราะฉะนั้นหยุดนิ่งสำคัญ ถ้าเราหยุดนิ่งได้ก็ทำได้ สำคัญหยุดนิ่ง นิ่งแน่น ความสุข ความบริสุทธิ์ เกาะกลุ่มกันให้แน่น

           ต้องรู้จักให้อภัย : พิจารณาว่าทุกคนเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติ เราคงเคยไปทำผิดพลาดล่วงเกินผู้อื่นมาก่อนบ้าง ฝึกความอดทนอดกลั้น เพราะยังไม่มีใครสมบูรณ์ อาจขัดหู ขัดตา ขัดใจเราบ้าง ก็อย่าสนใจ ให้สนใจแต่ศูนย์กลางกาย ต้องรู้จักให้อภัยเสมอต่อผู้ที่มากระทบกระทั่งต้องสอนตัวเอง เราเรียนธรรมะเพื่อตัวเรา ไม่ใช่เรียนเพื่อคนอื่น

          ทำเหมือนชาติที่ผ่านมา : ถ้าลูกมีอุดมการณ์ มีความตั้งใจมั่น ถ้าทำเหมือนชาติที่ผ่านมา มักน้อย สันโดษ  ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ มีอิทธิบาท ๔ มีเป้าหมาย มีปณิธาน มีอุดมการณ์  มันก็จะทำได้อย่างชาติที่แล้ว

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011018514633179 Mins