วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2562

วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด

ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะได้มาเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ได้มาศึกษาคำ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอาจเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทุกการกระทำล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิ้น
ทีนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรให้หมดไป
วิธีแก้ไขให้หมดไป คือ ต้องไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น แล้วก็ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรม หมดกรรมก็หมดวิบาก คือพระองค์จะสอนให้เราหมดกิเลสนั่นแหละ

แต่ถ้าไม่บังเกิดขึ้นในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น แต่เกิด
ในยุคที่มีพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย สอนให้เราได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรม สิ่งที่เราจะต้องทำคือ
๑. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด
๒. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มอีก
๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
๔. ทำบุญเพิ่มขึ้น ให้เข้มข้น ทับทวี
๕. ปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
ถ้าทำได้อย่างนี้ หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย หรือบุญได้ช่อง
ส่งผลก่อน บุญก็จะส่งผลก่อนตลอดต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยอานุภาพ
แห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0087195158004761 Mins