ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2562

ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

การทำ สมาธิ เราสามารถทำ ได้ทุกอิริยาบถ ทุกภารกิจเราสามารถฝึกใจได้
ให้สังเกตดูใจตัวเราเอง สังเกตดูการกระทำ การพูด การคิด
ทุกอย่างที่เราทำ ว่า “พอดี” แล้วหรือยัง ไม่ว่าจะกวาดบ้าน จะล้างถ้วย
ล้างชาม จะหั่นผัก งานต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ซึ่งเราต้องทำถ้าเราสามารถทำงานเหล่านี้ให้พอดีได้แล้ว เราก็สามารถฝึกใจให้พอดีได้
นั่นคือ เราจะรู้จักคำว่า “วางใจให้ถูกส่วน” แล้วธรรมะก็จะเกิดเป็นความสว่างขึ้นในใจ

ดูคุณยายอาจารย์ฯ เป็นตัวอย่าง ท่านทำงานหยาบ*
ได้พอดีทุกอย่าง งานละเอียด* ท่านจึงสามารถทำได้ดี
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2