อดีตที่ผิดพลาด...ลืมให้หมด

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2562

อดีตที่ผิดพลาด...ลืมให้หมด

ชีวิตของเราแต่ละคนล้วนเคยพลาดพลั้งกันมาทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย ชีวิตต่อไปอย่าให้พลั้งพลาดอีก แล้วก็จำ 5 ข้อเอาไว้ คือ
ข้อ 1 อย่าไปตอกย้ำซ้ำเดิมสิ่งที่ผิดพลาด เดี๋ยวดวงบาปมันจะโต
ให้ลืมไปเลย เหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อน
ข้อ 2 สิ่งที่เป็นบาปอกุศลทุกชนิดไม่ทำ เพิ่มอีก
ข้อ 3 หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
ข้อ 4 สั่งสมบุญให้เยอะ ๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น

ข้อ 5 ปลอดภัยที่สุด คือ ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน หรืออย่างน้อยต้องได้ดวงใส ๆ เพราะว่าตอนสุดท้ายจิตของเราจะได้ผ่องใส
ไม่เศร้าหมอง สุคติจะได้เป็นที่ไป
ถ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายละก็ เราเลือกไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ เพราะพระธรรมกายมีอานุภาพไม่มีประมาณ เพราะฉะนั้นต้องขยันทำ ความเพียรกันทุกคน
บุญอะไรที่มีอยู่ทุกบุญ อย่าให้ตกเลยแม้แต่บุญเดียว ทั้งทำ ด้วย
ตัวเองและชวนคนอื่นทำ ด้วย อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา
1 กันยายน พ.ศ. 2545

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039174548784892 Mins