บวชช่วงเข้าพรรษาดีอย่างไร

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2562

บวชช่วงเข้าพรรษาดีอย่างไร

คำถาม : บวชเข้าพรรษา กับบวชในช่วงเวลาธรรมดา ได้บุญเท่ากันหรือเปล่าค่ะ

พระอาจารย์ : ได้บุญจากการบวชเหมือนกัน แต่ว่าการอบรมอาจจะแตกต่างกัน ถ้าเกิดเราบวชเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่บวชพร้อมๆกัน เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้เราเองได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ เหมือนนักเรียนมีชั้นเรียน แต่ถ้าเกิดเราเองไปบวชนอกพรรษา ถ้าเป็นกรณีที่เราบวชที่เราว่างเราสะดวก บวชองค์เดียว ถามว่าจะมีใครมาอบรมให้เราได้ทั้งวัน นั่งสอนธรรมะทำนั่งสมาธิ เช้า สาย บ่าย ค่ำ สอนหนึ่งต่อหนึ่ง คงมีไม่กี่คนที่ทำได้อย่างนั้น ส่วนใหญ่ก็จะบวชแล้ว เช้าก็ไปสวดมนต์ ออกบิณฑบาต กลางวันก็แล้วแต่ ตามใจชอบ ใครจะอ่านหนังสือธรรมะก็เอา หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก ค่ำๆ ก็มาสวดมนต์อีกครั้ง แค่นั้นเอง การศึกษาธรรมะ เรียนรู้หลักธรรมก็จะน้อยไป เพราะฉะนั้น บวชพร้อมกันเป็นหมู่เป็นคณะดีที่สุด เจริญพร

ธรรมจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโม (M.D.,Ph.D.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ih3wlwjQbsg