อย่ารวยฟรี !

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2562

อย่ารวยฟรี !

สั่งสมบุญเข้าไป
สร้างไปเรื่อย ๆ
ยิ่งลำเค็ญ...
ยิ่งสร้างหนักเข้าไปอีก

            บางคนเกิดมารวยฟรีในโลกนี้ เขาไม่รู้เลย เขารวยไปทำไม ทรัพย์เขา..เหมือนทรัพย์ทุพพลภาพ เหมือนทรัพย์พิการ มีเหมือนไม่มี แค่ปีติยินดีในสเตทเมนท์เท่านั้นว่า เรามีเท่าคนอื่น หรือมากกว่าคนอื่น หรือเรายังมีอยู่ มันก็ได้ปลื้มแค่ไม่กี่ปี แต่ของเรานักสร้างบารมี สั่งสมบุญเข้าไป ทำไปเรื่อย ๆ แล้วเราจะได้ดื่มกินปีติสุข เมื่อใกล้จะละโลก ภาพเหล่านี้จะฉายให้เราเห็น เรากลับดุสิตบุรีได้อย่างสบาย
            มาเกิดอีกที บุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่ต้องทำมาค้าขาย ไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้ แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมี เพราะสมบัติมาคอยท่า เอาอย่างนี้นะลูกนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหว
          ชาตินี้มาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011237144470215 Mins