โคดม

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2547

 

      .....โคดม เป็นชื่อโคตรหรือวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้าคือโคตมโคตร ซึ่งเป็นวงศ์ตระกูลของกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์ นัยว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาทิตยโคตร

.....โคดม ย่อมาจากคำว่า โคตมโคตร

.....โคดม เป็นคำที่ประชาชนในยุคนั้นเรียกพระพุทธเจ้าตามชื่อวงศ์ตระกูล คำเต็มว่า พระโคดม หรือ พระสมณโคดม ซึ่งหมายถึงพระสมณะที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โคตมโคตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082828601201375 Mins